ÚVOD ATELIÉR STUDENTI GALERIE ARCHIV

© Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera, VŠUP PRAHA

 

ATELIÉR
Charakteristika ateliéru, kontakty

 

 

Ateliéry sochařství mají na VŠUP v Praze dlouhou a slavnou tradici. Jejich pedagogy byli např. Josef Václav Myslbek, Josef Mařatka, Ladislav Šaloun, Stanislav Sucharda, Otto Gutfreund, Bohumil Kafka, z poválečných Josef Wágner, u něhož vystudovali sochařky a sochaři, kteří ovlivnili vývoj českého umění v 60. letech. V nové etapě školy po roce 1989 bylo potřeba školu vyvést z normalizační zatuhlosti, která se projevila obzvláště v sochařství. Základem našeho snažení je, aby každý, kdo s námi pracuje, byl samostatnou osobností, která ví nebo tuší, co chce světu sdělit. Ve vzájemném dialogu studentů a pedagogů se pokoušíme obohatit toto hledání o znalosti a dovednosti, které vše urychlí a zdokonalí. Proto hledáme studenty, kteří se o vyjádření svých představ už pokusili a zároveň získali určité nezbytné dovednosti, dobré zobrazování kresbou, malbou, modelováním či jinými technikami a řemesly.
Ne náhodou nazýváme náš ateliér ateliérem veškerého sochařství, neb sochařství chápeme jako starost o uchování a rozhojňování krásy světa všemi možnými prostředky. Pracujeme s dostupnými technikami jak novými, tak tradičními. K těm zvláště při práci z kamene a ze dřeva máme mimo ateliér v budově VŠUP na náměstí Jana Palacha Kafkův ateliér se zahradou ve Střešovicích.
Víme, že pro mnoho adeptů je někdy nedostupná nebo těžko dostupná pomoc zkušenějších, proto zároveň s konzultacemi studentům poskytujeme rady i uchazečům.

Název Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera (krátce AVSKG) zůstává značkou 22letého působení K. Gebauera, asistentů a studentů na VŠUP v Praze. Retrospektivní webové stránky jsou zároveň informačním panelem aktivit AVSKG, jehož společenství pedagogů, absolventů a studentů vyvíjí stále činnost.

Kurt Gebauer byl vedením školy pověřen poslední dva roky vést diplomanty k závěru. Bylo jich mimořádný počet (Vladimír But, Štěpán Čapek, Lenka Hubená, Lenka Janušková, Michal Kohút, Jiří Marák, Eva Matoušková, Jiří Merčák, Martina Nosková, Aleš Novák, Zdeněk Russmann, Rudolf Samohejl, Jakub Tauš, Thorarinn Ingi Jonsson). Zároveň jak K. Gebauer, tak asistentka Dagmar Šubrtová jsou stále k dispozici všem studentům po dohodě.
Ateliér sochařství na VŠUP v Praze přešel pod vedení Dominika Langa, Edith Jeřábkové a Jana Haubelta – běží tak svou vlastní cestou.

Forma dalšího působení Ateliéru veškerého sochařství je ve vývoji, buď formou nadace, nebo volného sdružení pro absolventy, studenty a další nové zájemce o spolupráci, hlavně na bázi zájmu o veřejný prostor.


VEDENÍ ATELIÉRU

Kurt Gebauer


ASISTENTKY/ASISTENTI:

2004–2013 Dagmar Šubrtová
2001–2011 Ivana Junková
2004–2005 Martina Niubo
2000–2001 Lenka Klodová
1999–2000 Klára Bémová
1994–1995 Jiří Kočí
1989–1998 Jana Skalická


KONTAKT

Dagmar Šubrtová
dasas@email.cz
+420 723 436 528


ADRESA ŠKOLY

VŠUP – Sochařství I
Nám. Jana Palacha 80
116 93 , Praha
TEL. +420 251 098 111

 

Ateliér Veškerého Sochařství Kurta Gebauera VŠUP PRAHA CZ